Pravidla a podmínky

OBECNÝ POPIS

Tuto stránku provozuje Okovor. Na celém webu se výrazy „my“, „nás“, „jsme“ a „náš“ vztahují k Okovor. Okovor nabízí tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z této stránky vám, uživateli, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Návštěvou našich webových stránek a/nebo nákupem čehokoli od nás využíváte naši „službu“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („smluvní podmínky“, „podmínky“), včetně jakýchkoli další podmínky a zásady uvedené v tomto dokumentu a/nebo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele stránek, včetně, ale nejen, uživatelů, kteří jsou prohlížeče, prodejci, zákazníci, obchodníci a/nebo tvůrci obsahu.

Před vstupem na naši webovou stránku nebo jejím použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky použití. Přístupem nebo používáním jakékoli části webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami použití. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nevstupujte na web ani nepoužívejte žádné služby. Pokud jsou tyto Podmínky použití považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky použití.

Všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu budou také podléhat podmínkám použití. Na této stránce si můžete kdykoli přečíst nejnovější verzi podmínek služby. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup na stránky po zveřejnění změn bude znamenat váš souhlas s těmito změnami.

Náš obchod je hostován společností Shopify Inc. Poskytují nám platformu online elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.


ČÁST 1 – SMLUVNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU.

Souhlasem s těmito Podmínkami používání prohlašujete, že jste alespoň plnoletí ve státě nebo provincii, ve které bydlíte, nebo že jste plnoletí ve státě nebo provincii, ve které bydlíte a máte jste nám dali svůj souhlas k tomu, aby jeden z vašich nezletilých závislých osob mohl používat tyto stránky.
Nesmíte používat naše produkty k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům a používáním služby nesmíte porušovat žádné platné zákony ve vaší zemi (včetně, ale nikoli výhradně, zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy, viry nebo kódy destruktivní povahy.
Porušení těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.


ČÁST 2 – OBCHODNÍ PODMÍNKY.

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu kdykoli az jakéhokoli důvodu.
Berete na vědomí, že váš obsah (jiný než informace o kreditní kartě) bude přenášen nešifrovaný a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě a (b) změny za účelem splnění a přizpůsobení technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy zašifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani využívat žádnou část Služby, používání nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webu, jehož prostřednictvím je Služba poskytována, bez našeho výslovného písemného povolení.
Názvy použité v této smlouvě slouží pouze pro pohodlí a nejsou určeny k omezení nebo ovlivnění těchto podmínek.

 

ČÁST 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ.

Neneseme odpovědnost, pokud informace dostupné na této webové stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na této webové stránce slouží pouze pro obecné informační účely a nemělo by se na něj spoléhat jako na jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na této webové stránce je na vaše vlastní riziko.
Tento web může obsahovat určité historické informace. Historické informace nejsou nutně aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto webových stránek, nejsme však povinni aktualizovat informace na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat jakékoli změny na našich webových stránkách.

ČÁST 4 - SERVIS A ZMĚNY CENY

Ceny našich produktů se mohou změnit.

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění změnit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah).
Neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.


ČÁST 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY

(pokud je to relevantní) a dostupné výhradně online prostřednictvím webu. Tyto produkty nebo služby mohou být dostupné v omezeném množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami vrácení.
Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji reprezentovali barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme však zaručit, že zobrazení barev na obrazovce vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nemáme žádnou povinnost, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli konkrétní osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez upozornění podle našeho uvážení změnit. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit výrobu jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka na produkt nebo službu učiněná na této webové stránce je neplatná tam, kde je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita jakéhokoli produktu, služby, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo obdrželi, splní vaše očekávání nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve Službách.


ČÁST 6 – PŘESNOST ÚDAJE O ÚČTU A ÚČTU.

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství nákupu na osobu, domácnost nebo objednávku. Tyto limity se mohou vztahovat na objednávky zadané ze stejného zákaznického účtu nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky zadané se stejnou fakturační a/nebo dodací adresou. Pokud změníme nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové adresy a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době zadání objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho vlastního uvážení zřejmě zadali distributoři, prodejci nebo prodejci.

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů provedených v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data vypršení jejich platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách vrácení.

 

ČÁST 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE.

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, na které nemáme žádnou kontrolu ani vliv.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek a bez jakéhokoli schválení. Nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z nebo v souvislosti s vaším používáním jakýchkoli volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití volitelných nástrojů poskytovaných prostřednictvím webu je na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran, a souhlasíte s nimi. )
V budoucnu můžeme také nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby budou také podléhat těmto Podmínkám použití.

ČÁST 8 – ODKAZY NA POSKYTOVATELE TŘETÍCH STRAN.

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na této stránce vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme odpovědní za kontrolu nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti těchto stránek a neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení týkající se jakýchkoli materiálů nebo stránek třetích stran nebo jakýchkoli jiných materiálů, produktů nebo produktů třetích stran a nepřebíráme žádnou odpovědnost ani odpovědnost za ně. služby.
Neneseme odpovědnost za žádné škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí v souvislosti s jakýmikoli stránkami třetích stran. Přečtěte si prosím pozorně zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte před dokončením jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na příslušnou třetí stranu.

ČÁST 9 – ZPĚTNÁ VAZBA UŽIVATELŮ, KOMENTÁŘE A DALŠÍ KOMUNIKACE.

Pokud odešlete určité položky (např.G, soutěžní příspěvky) v reakci na naši výzvu nebo odeslání kreativních nápadů, návrhů, návrhů, plánů nebo jiných materiálů online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“) bez naší žádosti souhlasíte s tím, že můžeme upravovat, reprodukovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám zašlete, kdykoli a bez omezení. Nejsme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli Komentářů, (2) platit jakoukoli náhradu za jakékoli Komentáře nebo (3) odpovídat na jakékoli Komentáře.
Máme právo, nikoli však povinnost, monitorovat, odstraňovat nebo mazat jakýkoli obsah, který podle vlastního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo nevhodný nebo který porušuje jakékoli duševní vlastnictví strany nebo tyto Podmínky použití.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporušují žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, práv k ochranným známkám, práv na soukromí, práva na publicitu nebo jakýchkoli jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat pomlouvačné nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály nebo počítačové viry nebo jiný malware, který by mohl jakkoli narušit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného nebo nás nebo jakoukoli třetí stranu uvádět v omyl, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Jste výhradně odpovědní za komentáře, které odešlete, a jejich správnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

 

ČÁST 10 – OSOBNÍ INFORMACE

Odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu podléhá našim zásadám ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše Zásady ochrany osobních údajů.


ČÁST 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A VYPADÁNÍ

Čas od času mohou informace na našem webu nebo službě obsahovat typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, nákladů na dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat jakékoli informace nebo zrušit jakoukoli objednávku, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez upozornění (včetně poté, co jste zadali objednávku).
Nemáme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo objasňovat jakékoli informace o Službě nebo jakékoli související webové stránce, včetně, ale nikoli výhradně, informací o cenách, pokud nám to nevyžaduje zákon. Žádné konkrétní datum aktualizace nebo aktualizace služby nebo jakékoli související webové stránky by nemělo být vykládáno jako znamení, že všechny informace o službě nebo jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ČÁST 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ.

Kromě jakýchkoli jiných zákazů uvedených v Podmínkách používání máte zakázáno používat Stránku nebo její Obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzývat ostatní, aby vykonávali nebo se účastnili jakékoli nezákonné činnosti; (c) v rozporu s jakýmkoli mezinárodním, federálním, provinčním nebo státním předpisem, pravidlem, zákonem nebo místním nařízením; (d) porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, zraňovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; f) předávat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet jakékoli viry nebo jiný škodlivý kód, který může nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který narušuje funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spam, phish, pharm, záminka, pavouk, procházení nebo škrábání; j) pro obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakékoli související webové stránky, pokud porušíte některé ze zakázaných použití.

 

ODDÍL 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

Nezaručujeme, že používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním Služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že můžeme Službu čas od času odebrat na dobu neurčitou nebo Službu kdykoli ukončit bez upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že používání služby nebo nemožnost používat službu je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou prostřednictvím Služby zpřístupněny, jsou poskytovány (kromě případů, které jsme výslovně uvedli) pro vaše použití „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných. nebo předpokládané, včetně jakýchkoli předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodovatelné kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušení.
V žádném případě nenesou dieoekobinden, naši ředitelé, úředníci, zaměstnanci, partneři, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědní za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, ale bez omezení na ušlý zisk, ušlé příjmy, ušlé úspory, ztracená data, náklady na výměnu dat nebo podobné škody, ať už na základě smlouvy nebo deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z nebo v souvislosti s používáním Služby nebo produktů zakoupených prostřednictvím Služby nebo pro jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s používáním Služby nebo jakéhokoli produktu, včetně chyb nebo opomenutí v jakémkoli Obsahu, nebo za ztrátu nebo poškození jakéhokoli druh vzniklý v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že jste byli upozorněni na možnost takových škod. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, je naše odpovědnost v takových státech nebo jurisdikcích omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a chránit společnost okovor a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, funkcionáře, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, bez jakýchkoli nároků nebo požadavků. , včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, provedených jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, na něž odkazují, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ČÁST 15 - ODDĚLITELNOST

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití shledáno jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zůstane takové ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělitelnou od těchto Podmínek Použití a takové určení neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

 

ČÁST 16 - UKONČENÍ

Závazky a závazky stran, které vznikly před datem ukončení, přetrvají i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto podmínky použití jsou účinné, pokud je neukončíte vy nebo my. Tyto Podmínky používání můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby nebo pokud již nepoužíváte naše webové stránky.
Pokud podle našeho výhradního uvážení nedodržíte nebo máme podezření, že nedodržujete jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto Podmínek použití, můžeme také tuto smlouvu kdykoli bez upozornění ukončit a zůstanete odpovědní za všechny částky splatné do data ukončení včetně; a/nebo vám můžeme odpovídajícím způsobem odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 – CELÁ SMLOUVA.

Naše neuplatnění nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek použití neznamená vzdání se takového práva nebo ustanovení.
Tyto podmínky použití a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná na tomto webu nebo s ohledem na službu představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby, přičemž nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, bez omezení, jakýchkoli předchozích verzí podmínek použití).
Jakákoli nejednoznačnost ve výkladu těchto podmínek služby nebude vykládána proti straně, která text vypracovala.

ODDÍL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky použití a jakékoli další smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Španělska.

ČÁST 19 – ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Na této stránce si můžete kdykoli přečíst nejnovější verzi podmínek služby.
Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, aktualizovat, upravit nebo nahradit tyto Podmínky služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup k naší webové stránce nebo službě po zveřejnění změn těchto Podmínek použití představuje váš souhlas s těmito změnami.

 

ČÁST 20 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy týkající se podmínek služby směřujte na info@okovor.com.