Zasady i warunki

OPIS OGÓLNY

Ta strona jest obsługiwana przez firmę Okovor. W całej witrynie terminy „my”, „nas”, „jesteśmy” i „nasz” odnoszą się do Okovor. Okovor oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej strony dla ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i uwag tutaj podanych.

Odwiedzając naszą stronę internetową i/ lub kupując cokolwiek od nas, korzystasz z naszej „Usługi” i wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym wszelkie dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi do przeglądarek, sprzedawców, klientów, handlowców i/lub twórców treści.

Przed uzyskaniem dostępu przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania lub korzystając z naszej Witryny. Uzyskując dostęp do dowolnej części Witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy, nie uzyskuj dostępu do Witryny ani nie korzystaj z żadnych Usług. Jeśli niniejsze Warunki użytkowania zostaną uznane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków użytkowania.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego Sklepu będą również podlegać Warunkom użytkowania. W każdej chwili możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Witryny lub uzyskiwanie do niej dostępu po opublikowaniu zmian będzie oznaczać akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc. Zapewniają one nam internetową platformę handlu elektronicznego, która umożliwia nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.


ROZDZIAŁ 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

Zgadzając się na niniejsze Warunki użytkowania, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w stanie lub prowincji, w której mieszkasz, lub że jesteś pełnoletni w stanie lub prowincji, w której mieszkasz, i masz wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej Witryny przez jedną z nieletnich osób pozostających na Twoim utrzymaniu.
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów i nie możesz naruszać żadnych przepisów obowiązujących w Twoim kraju (w tym między innymi , prawa autorskie) za pomocą Usługi.
Nie możesz przesyłać żadnych robaków, wirusów ani kodów o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie niniejszych Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Twoich Usług.


ROZDZIAŁ 2 — WARUNKI I WARUNKI.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług w dowolnym momencie iz dowolnego powodu.
Użytkownik rozumie, że jego Treści (inne niż informacje o karcie kredytowej) będą przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i mogą obejmować (a) transmisje przez różne sieci oraz (b ) zmian w celu spełnienia i dostosowania do wymagań technicznych łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane, gdy są przesyłane przez sieci.
Zgadzasz się nie powielać, nie duplikować, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do niej ani żadnych kontaktów na stronie internetowej za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
Nagłówki użyte w niniejszej Umowie służą wyłącznie wygodzie i nie mają na celu ograniczania ani wpływania na niniejsze Warunki.

 

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI.

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy ich traktować jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne.Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest śledzenie wszelkich zmian w naszej witrynie.

ROZDZIAŁ 4 - USŁUGI I ZMIANY CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestania świadczenia Usługi.


SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI

(jeśli dotyczy) i dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i mogą być zwracane lub wymieniane tylko zgodnie z naszą polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w Sklepie . Nie możemy jednak zagwarantować, że kolory wyświetlane na ekranie komputera będą dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do określonej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. W indywidualnych przypadkach możemy skorzystać z tego prawa. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia według naszego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca produktu lub usługi złożona na tej stronie internetowej jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość jakiegokolwiek produktu, usługi, informacji lub innych materiałów zakupionych lub otrzymanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania ani że jakiekolwiek błędy w Usługi zostaną poprawione.


SEKCJA 6 — DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIE.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które u nas złożysz. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupów na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Limity te mogą dotyczyć zamówień złożonych z tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień złożonych z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. Jeśli zmienimy lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się być złożone przez dystrybutorów, odsprzedawców lub dealerów.

Wyrażasz zgodę na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów wykonane w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz ich dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityka zwrotów.

 

ROZDZIAŁ 7 — NARZĘDZIA OPCJONALNE.

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli ani wpływu.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do tych narzędzi „tak, jak są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków i bez żadnego potwierdzenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub w związku z korzystaniem przez użytkownika z jakichkolwiek opcjonalnych narzędzi innych firm.
Każde użycie opcjonalnych narzędzi udostępnianych za pośrednictwem Witryny odbywa się na własne ryzyko i według uznania użytkownika, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i zaakceptować warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych. )
Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom użytkowania.

SEKCJA 8 — LINKI DO DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH.

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich
Łącza stron trzecich w tej Witrynie mogą prowadzić do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za przeglądanie ani ocenę treści lub dokładności tych witryn i nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony osób trzecich lub jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usług.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji związanych z Witrynami osób trzecich. Przeczytaj uważnie zasady i praktyki stron trzecich i upewnij się, że je rozumiesz przed zakończeniem jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do odpowiedniej strony trzeciej.

SEKCJA 9 — INFORMACJE ZWROTNE UŻYTKOWNIKÓW, KOMENTARZE I INNE KOMUNIKATY.

Jeśli prześlesz określone zgłoszenia (np. prace konkursowe) w odpowiedzi na nasze zaproszenie lub prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „Komentarze”) bez zaproszenia przez nas, zgadzasz się, że możemy edytować, powielać, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie Komentarze, które nam przesyłasz, w dowolnym czasie i bez ograniczeń. Nie jesteśmy zobowiązani do (1) zachowania poufności jakichkolwiek Komentarzy, (2) wypłaty odszkodowania za jakiekolwiek Komentarze ani (3) odpowiadania na jakiekolwiek Komentarze.
Mamy prawo, ale nie obowiązek, monitorować, usuwać ani usuwać żadnych treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub budzące sprzeciw, lub które naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki użytkowania.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw do prywatności, praw do wizerunku ani żadnych innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób zakłócać działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod kogokolwiek innego ani wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek Komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przesłane komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

 

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem Sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.


SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu informacje w naszej Witrynie lub Usłudze mogą zawierać błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji wszelkich informacji lub anulowania dowolnego zamówienia, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub powiązanej witrynie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie i bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).
Nie mamy obowiązku aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, chyba że jest to wymagane przez prawo. Żadna konkretna data aktualizacji lub odświeżenia w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie nie powinna być interpretowana jako wskazówka, że ​​wszystkie informacje w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 — ZABRONIONE ZASTOSOWANIA.

Oprócz wszelkich innych zakazów określonych w Warunkach użytkowania, zabrania się korzystania z Witryny lub jej Treści: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) z naruszeniem jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych regulacji, zasad, przepisów prawa lub lokalnych rozporządzeń; (d) naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej osób trzecich; (e) nękać, wykorzystywać, obrażać, ranić, zniesławiać, oczerniać, dyskredytować, zastraszać ani dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) przekazywać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać ani przekazywać żadnych wirusów lub innego złośliwego kodu, który może być lub może być używany w jakikolwiek sposób, który zakłóca funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbierać ani śledzić danych osobowych innych osób; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) zakłócać lub obchodzić funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań.

 

SEKCJA 13 — WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać dzięki korzystaniu z Usługi, będą dokładne lub wiarygodne .
Zgadzasz się, że możemy od czasu do czasu usuwać Usługę na czas nieokreślony lub zaprzestać świadczenia Usługi w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z Usługi lub niemożność korzystania z Usługi zależy od Ciebie własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi udostępnione użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są dostarczane (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności.
W żadnym wypadku dieoekobinden, nasi dyrektorzy, funkcjonariusze, pracownicy, partnerzy, agenci, kontrahenci , stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utracone danych, kosztów wymiany danych lub podobnych szkód, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy lub czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikające z lub w związku z korzystaniem z Usługi lub produktów zakupionych za pośrednictwem Usługi lub za jakiekolwiek inne roszczenia związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usługi lub dowolnego produktu, w tym błędów lub pominięć w jakiejkolwiek Treści, lub za straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek Treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli zostałeś poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność w takich stanach lub jurysdykcjach jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

ARTYKUŁ 14 — ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę okovor oraz naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami , w tym uzasadnione honoraria adwokackie, dokonane przez stronę trzecią z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, do których się odnoszą, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej

SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie pozostanie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za odłączalną od niniejszych Warunków Wykorzystanie i takie ustalenie nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

 

ROZDZIAŁ 16 - ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania stron, które powstały przed Datą rozwiązania, pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy we wszystkich celach.
Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują, o ile nie zostaną rozwiązane przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub jeśli nie korzystasz już z naszej witryny.
Jeśli, według naszego wyłącznego uznania, nie zastosujesz się do nich lub podejrzewamy, że że nie przestrzegasz któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do daty rozwiązania włącznie; i/lub możemy odpowiednio odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).

ARTYKUŁ 17 - CAŁOŚĆ UMOWY.

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas w tej Witrynie lub z w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersji Warunków korzystania).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej tekst.

ART. 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie inne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim.

ROZDZIAŁ 19 – ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI

Możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

 

ROZDZIAŁ 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować na adres info@okovor.com.

.