Villkor

ALLMÄN BESKRIVNING

Denna webbplats drivs av Okovor. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss", "vi är" och "vår" till Okovor. Okovor erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss använder du vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor, villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsskapare.

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal, gå inte in på webbplatsen eller använd några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken kommer också att omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, modifiera eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats kommer att utgöra ditt godkännande av dessa ändringar.

Vår butik drivs av Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.


AVSNITT 1 - VILLKOR OCH VILLKOR FÖR NETBUTIK.

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i staten eller provinsen där du bor, eller att du är myndig i staten eller provinsen där du bor och har gett oss ditt samtycke att tillåta en av dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte bryta mot några tillämpliga lagar i ditt land (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslagar) genom att använda tjänsten.
Du får inte överföra några maskar, virus eller koder av destruktiv karaktär.
Brott mot dessa villkor kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.


AVSNITT 2 - VILLKOR OCH VILLKOR.

Vi förbehåller oss rätten att vägra service när som helst och av vilken anledning som helst.
Du förstår att ditt innehåll (förutom kreditkortsinformation) kommer att överföras okrypterat och kan innebära (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att möta och anpassa sig till de tekniska kraven för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs över nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken Tjänsten tillhandahålls, utan vår uttryckliga skriftliga lov.
Rubrikerna som används i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och är inte avsedda att begränsa eller påverka dessa villkor.

 

AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET.

Vi är inte ansvariga om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast avsett för allmänna informationsändamål och bör inte litas på som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast för din information. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men är inte skyldiga att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att hålla reda på eventuella ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - SERVICE OCH PRISÄNDRINGAR

Priserna för våra produkter kan ändras.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) när som helst utan föregående meddelande.
Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av tjänsten.


AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

(om tillämpligt) och tillgängligt exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga i begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.
Vi har ansträngt oss för att så exakt som möjligt representera färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan dock inte garantera att visningen av färger på din datorskärm kommer att vara korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon speciell person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan förvarning efter vårt gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden om en produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på någon produkt, tjänst, information eller annat material som du köpt eller tagit emot kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i Tjänsterna kommer att rättas till.


AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION.

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta inköpskvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa gränser kan gälla beställningar som görs från eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som görs med samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ​​ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, efter eget gottfinnande, verkar ha gjorts av distributörer, återförsäljare eller återförsäljare.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och deras utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

 

AVSNITT 7 - TILLVALSVERKTYG.

Vi kan ge dig åtkomst till tredjepartsverktyg som vi inte har kontroll eller inflytande över.
Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till dessa verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängliga" utan några garantier, utfästelser eller villkor och utan stöd. Vi tar inget ansvar som härrör från eller i samband med din användning av valfria tredjepartsverktyg.
All användning av valfria verktyg som tillhandahålls via webbplatsen sker på egen risk och eget gottfinnande, och du bör se till att du är bekant med och accepterar villkoren som verktygen tillhandahålls av de relevanta tredjepartsleverantörerna. )
Vi kan även i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJEPARTSLEVERANTÖRER.

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan ta dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller riktigheten på dessa webbplatser, och vi lämnar inga garantier eller utfästelser angående, och tar inget ansvar eller ansvar för, material eller webbplatser från tredje part eller andra material, produkter eller produkter från tredje part. tjänster.
Vi är inte ansvariga för några skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner i samband med tredje parts webbplatser. Vänligen läs policyn och praxis från tredje part noggrant och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor om tredjepartsprodukter ska riktas till tillämplig tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARFEEDBACK, KOMMENTARER OCH ANNAN KOMMUNIKATION.

Om du skickar in vissa bidrag (t.ex.g, Tävlingsbidrag) som svar på vår uppmaning eller skicka in kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt, "Kommentarer") utan uppmaning från oss, samtycker du till att vi kan redigera, reproducera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i något medium alla kommentarer du skickar till oss när som helst och utan begränsning. Vi är inte skyldiga att (1) hålla några kommentarer konfidentiella, (2) betala någon ersättning för några kommentarer eller (3) svara på kommentarer.
Vi har rätten, men inte skyldigheten, att övervaka, ta bort eller radera allt innehåll som vi, efter eget gottfinnande, anser vara olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller stötande, eller som bryter mot någon partens immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt, integritetsrätt, publicitetsrätt eller några andra personliga eller äganderätter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material, eller datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan störa driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan eller vilseleda oss eller någon tredje part angående ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för de kommentarer du skickar och deras riktighet. Vi tar inget ansvar eller ansvar för några kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.

 

AVSNITT 10 - PERSONINFORMATION

Inlämning av personlig information via butiken är föremål för vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.


AVSNITT 11 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDANTAG

Information på vår webbplats eller tjänst kan då och då innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera all information eller annullera en beställning om någon information på Tjänsten eller någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har gjort din beställning).
Vi har ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information på Tjänsten eller någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag. Inget specifikt uppdaterings- eller uppdateringsdatum på Tjänsten eller någon relaterad webbplats ska tolkas som en indikation på att all information på Tjänsten eller någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR.

Utöver alla andra förbud som anges i användarvillkoren, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i någon olaglig aktivitet; (c) i strid med någon internationell, federal, provinsiell eller statlig reglering, regel, lag eller lokal förordning; (d) att göra intrång i våra immateriella rättigheter eller någon tredje parts immateriella rättigheter; (e) trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grundval av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) överföra falsk eller vilseledande information; (g) ladda upp eller överföra virus eller annan skadlig kod som kan eller kan användas på något sätt som stör funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) samla in eller spåra andras personliga information; (i) skräppost, nätfiske, pharm, förevändning, spindel, genomsökning eller skrapa; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.

 

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTI; ANSVARSBEGRÄNSNING.

Vi garanterar inte att användningen av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi kan ta bort tjänsten från tid till annan på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av tjänsten, eller oförmåga att använda tjänsten, sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som görs tillgängliga för dig genom Tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängliga" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstått, inklusive underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
I inget fall ska dieoekobinden, våra direktörer, tjänstemän, anställda, partners, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkt, indirekt, tillfällig, straff, speciell eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorade data, kostnader för dataersättning eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt eller skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, till följd av eller i samband med användningen av tjänsten eller produkter köpta via tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt hänför sig till användningen av tjänsten eller någon produkt, inklusive fel eller utelämnanden i något innehåll, eller för förlust eller skada av någon slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som postats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om du har informerats om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, är vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsat till den maximala omfattning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla okovor och vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda ofarliga från alla anspråk eller krav , inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de hänvisar till, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 - SKÄRBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa Användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse ändå förbli verkställbar i den utsträckning som lagen tillåter, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskiljbar från dessa Villkor för Användning och sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

 

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och ansvar som uppstod före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor gäller såvida de inte sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller om du inte längre använder vår webbplats.
Om du, efter eget gottfinnande, inte följer, eller vi misstänker att du inte följer, något villkor eller bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande, och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller vi kan neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav) i enlighet med detta.

AVSNITT 17 - HELA AVTALET.

Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikation och förslag, antingen muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, utan begränsning, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).
Alla oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den part som utarbetar texten.

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och alla andra avtal där vi tillhandahåller tjänster till dig ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Spanien.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, modifiera eller ersätta dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att ändringar har publicerats i dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.

 

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor angående användarvillkoren ska ställas till info@okovor.com.